Nội dung khóa học

Chủ đề 1: Phân loại chi phí
 Phân loại chi phí (16:43)
Chủ đề 2: Xác định giá thành
 Xác định giá thành (14:39)
Chủ đề 3: Xác định điểm hòa vốn, Cơ cấu chi phí & sản phẩm
 Xác định điểm hòa vốn, cơ cấu chi phí và sản phẩm (06:22)
Chủ đề 4: Xây dựng kế hoạch hoạt động và tài chính (ngân sách)
 Xây dựng kế hoạch hoạt động và tài chính (16:21)
Chủ đề 5: Giá vốn nội bộ và quyết định quản lý
 Giá vốn nội bộ và quyết định quản lý (10:27)
Tham dự hội thảo trực tiếp với Giảng viên - liên hệ qua hotline 0972 240 056

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

1,500,000 đ Đăng ký