Nội dung khóa học

Chủ đề 1: Quản trị vốn của doanh nghiệp
 Quản trị vốn (14:25)
Chủ đề 2: Quản trị tài sản lưu động
 Quản trị tài sản lưu động (13:41)
Chủ đề 3: Quyết định đầu tư
 Quyết định đầu tư (04:10)
Chủ đề 4: Quyết định phân phối lợi nhuận
 Quyết định phân phối lợi nhuận (03:23)
Tham dự hội thảo trực tiếp với giảng viên - liên hệ qua hotline 0972 240 056

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

1,500,000 đ Đăng ký