Nội dung khóa học

Chủ đề 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ
 Tổng quan về kiểm soát nội bộ (15:29)
Chủ đề 2: Phân loại kiểm soát
 Phân loại kiểm soát (08:14)
Chủ đề 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ
 Hệ thống kiểm soát nội bộ (12:34)
Chủ đề 4: Hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO
 Hệ thống KSNB theo chuẩn COSO (13:53)
Tham dự hội thảo trực tiếp với Giảng viên - liên hệ qua hotline 0972 240 056

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

1,500,000 đ Đăng ký