Giới thiệu khóa học

Trang bị những kiến thức và kỹ năng căn bản nhất mà một người bán hàng chuyên nghiệp cần phải có, để từ đó biết cách bán hàng thành công, biết cách quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng mới.

Nội dung khóa học

Bài 1: Hiểu về nghề bán hàng
 Bài 1: Hiểu về nghề bán hàng (04:51)
Bài 2: Về người bán hàng
 Bài 2: Về người bán hàng (00:52)
Bài 3: Về kiến thức của người bán hàng
 Bài 3: Về kiến thức của người bán hàng (13:37)
Bài 4: Về thái độ của người bán hàng
  Bài 4: Về thái độ của người bán hàng (04:19)
Bài 5: Về kỹ năng giao tiếp và trò chuyện của người bán hàng
 Bài 5: Về kỹ năng giao tiếp và trò chuyện của người bán hàng (03:11)
Bài 6: Kỹ năng thu thập thông tin từ KH của người bán hàng
 Bài 6: Kỹ năng thu thập thông tin từ KH của người bán hàng (03:36)
Bài 7: Kỹ năng lắng nghe của người bán hàng
 Bài 7: Kỹ năng lắng nghe của người bán hàng (04:39)
Bài 8: Học cách kiên nhẫn
 Bài 8: Học cách kiên nhẫn (01:26)
Bài 9: Kỹ năng chăm sóc KH
  Bài 9: Kỹ năng chăm sóc KH (06:10)
Bài 10: Thủ thuật Up-sell và Cross-sell hiệu quả
 Bài 10: Thủ thuật Up-sell và Cross-sell hiệu quả (11:13)
Bài 11: Các hình thức bán hàng
 Bài 11: Các hình thức bán hàng (04:29)
Bài 12: Quy trình bán hàng
 Bài 12: Quy trình bán hàng (09:34)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

399,000 đ Đăng ký