Giới thiệu khóa học

Cung cấp những thông tin cơ bản, cốt lõi về kỹ năng giao tiếp và tạo lập mối quan hệ cho học viên. Giúp học viên nhận thúc được tầm quan trọng của giao tiếp trong cuộc sống. Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến việc giao tiếp kém, các rào cản trong giao tiếp, hướng dẫn kỹ thuật giao tiếp cho học viên đồng thời dạy cho học viên cách thức tạo dựng mối quan hệ cho bản thân.

Nội dung khóa học

Bài 1: Khái niệm của giao tiếp
 Bài 1: Khái niệm của giao tiếp (04:37)
Bài 2: Vai trò của giao tiếp
 Bài 2: Vai trò của giao tiếp (02:27)
Bài 3: Nguyên nhân thất bại trong giao tiếp
 Bài 3: Nguyên nhân thất bại trong giao tiếp (12:31)
Bài 4: Phương pháp giao tiếp hiệu quả
  Bài 4: Phương pháp giao tiếp hiệu quả (20:30)
Bài 5: Tạo dựng mối quan hệ
 Bài 5: Tạo dựng mối quan hệ (08:42)
Bài 6: Các lưu ý trong giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ
 Bài 6: Các lưu ý trong giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ (02:23)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

399,000 đ Đăng ký