Giới thiệu khóa học

Cung cấp những thông tin cơ bản, cốt lõi về kỹ năng giao việc cho học viên. Giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của việc giao việc cho nhân viên. Nắm được nền tảng quan trọng để phân công công việc. Biết các mô hình huấn luyện nhân viên điển hình. Biết áp dụng quy trình giao việc vào thực tế.

Nội dung khóa học

Bài 1: Khái niệm, vai trò của giao việc
  Bài 1: Khái niệm, vai trò của giao việc (03:26)
Bài 2: Tầm quan trọng của giao việc
 Bài 2: Tầm quan trọng của giao việc (03:32)
Bài 3: Những biểu hiện của phân công công việc không hợp lý
  Bài 3: Những biểu hiện của phân công công việc không hợp lý (03:02)
Bài 4: Nguyên nhân dẫn đến thất bại trong giao việc
 Bài 4: Nguyên nhân dẫn đến thất bại trong giao việc (04:42)
Bài 5: Nguyên tắc giao việc đúng cách
  Bài 5: Nguyên tắc giao việc đúng cách (01:54)
Bài 6: Nguyên tắc và Bí quyết giao việc hiệu quả
 Bài 6: Nguyên tắc và Bí quyết giao việc hiệu quả (09:17)
Bài 7: Quy trình giao việc hiệu quả
 Bài 7: Quy trình giao việc hiệu quả (03:56)
Bài 8: Một số lời khuyên hữu ích
  Bài 8: Một số lời khuyên hữu ích (05:47)
Bài 9: Bí quyết tạo động lực cho nhân viên
 Bài 9: Bí quyết tạo động lực cho nhân viên (08:25)
Bài 10: Lưu ý cho học viên
  Bài 10: Lưu ý cho học viên (06:59)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

499,000 đ Đăng ký