Giới thiệu khóa học

Cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản để hoạch định, xây dựng lịch trình công việc hiệu quả.

Nội dung khóa học

Bài 1: Thế nào là hoạch định?
 Video 1: Thế nào là hoạch định? (02:14)
Bài 2 : Hai yếu tố quan trọng trong hoạch định
 Video 2: Hai yếu tố quan trọng trong hoạch định (04:16)
Bài 3 : Xây dựng kế hoạch
 Video 3: Xây dựng kế hoạch (01:03)
Bài 4 : Phương pháp xác định công việc
 Video 4: Phương pháp xác định công việc (05:37)
Bài 5: Quản lý thời gian
 Video 5: Quản lý thời gian (02:35)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

399,000 đ Đăng ký