Giới thiệu khóa học

Cung cấp cho học viên những nội dung kiến thức, kỹ năng liên quan đến khám phá bản thân. Giúp học viên tự nhìn nhận và thấu hiểu được bản thân, qua đó có những hướng đi, quyết định đúng đắn khi đặt ra các mục tiêu cho mình.

Nội dung khóa học

Bài 1: Khái niệm khám phá bản thân
 Bài 1: Khái niệm khám phá bản thân (02:06)
Bài 2 : Lợi ích, tác dụng khi biết cách khám phá bản thân.
 Bài 2 : Lợi ích, tác dụng khi biết cách khám phá bản thân (02:37)
Bài 3: Con người, khí chất và tính cách (những tuýp người)
 Bài 3: Con người, khí chất và tính cách (những tuýp người) (10:43)
Bài 4: Bài test tìm hiểu tính cách
 Bài 4: Bài test tìm hiểu tính cách (06:18)
Bài 5: Phân tích SWOT bản thân - Cách để khám phá, thấu hiểu bản thân
  Bài 5: Phân tích SWOT bản thân - Cách để khám phá, thấu hiểu bản thân (05:10)
Bài 6: Mô hình cửa sổ Johari – cách để khám phá, thấu hiểu bản thân
 Bài 6: Mô hình cửa sổ Johari – cách để khám phá, thấu hiểu bản thân (06:44)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

399,000 đ Đăng ký