Giới thiệu khóa học

Bài giảng giới thiệu và cung cấp cho học viên cái nhìn tổng thể về kỹ năng làm việc nhóm. Đồng thời cung cấp một số kỹ năng , phương pháp để làm việc nhóm trở nên hiệu quả, giúp học viên biết và cải thiện cũng như giải quyết được vấn đề đang tồn tại của bản than.

Nội dung khóa học

Bài 1: Teamwork là gì?
 Bài 1: Teamwork là gì? (03:12)
Bài 2: Lợi ích của việc làm việc nhóm
 Bài 2: Lợi ích của việc làm việc nhóm (04:56)
Bài 3 : Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm
 Bài 3 : Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm (04:53)
Bài 4 : Các vấn đề thường gặp khi thực hiện teamwork
 Bài 4 : Các vấn đề thường gặp khi thực hiện teamwork (04:18)
Bài 5: Yêu cầu để nhóm làm việc hiệu quả
 Bài 5: Yêu cầu để nhóm làm việc hiệu quả (08:33)
Bài 6: Phương pháp làm việc nhóm hiệu quả
 Bài 6: Phương pháp làm việc nhóm hiệu quả (03:47)
Bài 7: Vai trò Người trưởng nhóm
 Bài 7: Vai trò Người trưởng nhóm (03:03)
Bài 8: Các kỹ năng cần có của trưởng nhóm
 Bài 8: Các kỹ năng cần có của trưởng nhóm (09:44)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

299,000 đ Đăng ký