Giới thiệu khóa học

Trang bị cho học viên những kiến thức cốt lõi, từ cơ bản đến nâng cao về kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian. Giúp cho học viên hiểu hơn lập kế hoạch và quản lý thời gian, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của chúng từ đó có thể ứng dụng được vào cuộc sống

Nội dung khóa học

Bài 1: Khái niệm lập kế hoạch
 Bài 1: Khái niệm lập kế hoạch (02:08)
Bài 2: Vai trò, tầm quan trọng của kế hoạch
 Bài 2: Vai trò, tầm quan trọng của kế hoạch (06:09)
Bài 3: Cách xác định mục tiêu
  Bài 3: Cách xác định mục tiêu (07:29)
Bài 4: Quy trình lập kế hoạch
 Bài 4: Quy trình lập kế hoạch (11:18)
Bài 5: Quan niệm sai lầm về thời gian
 Bài 5: Quan niệm sai lầm về thời gian (04:41)
Bài 6: Phương pháp EisenHower
 Bài 6: Phương pháp EisenHower (03:21)
Bài 7: Lời khuyên bổ ích để quản lý thời gian hiệu quả hơn
 Bài 7: Lời khuyên bổ ích để quản lý thời gian hiệu quả hơn (04:18)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

399,000 đ Đăng ký