Giới thiệu khóa học

Trang bị cho học viên những kiến thức cốt lõi, từ cơ bản đến nâng cao về kỹ năng quản lý stress. Giúp cho học viên hiểu hơn về stress; nguyên nhân gây ra stress; dấu hiệu của stress và cách đối phó, khắc phu với stress cho hiệu quả

Nội dung khóa học

Bài 1: Khái niệm về stress
  Bài 1: Khái niệm về stress (02:30)
Bài 2: Tác động của stress lên bản thân, gia đình và xã hội
 Bài 2: Tác động của stress lên bản thân, gia đình và xã hội (04:47)
Bài 3: Dấu hiệu nhận biết stress
 Bài 3: Dấu hiệu nhận biết stress (03:12)
Bài 4: Nguyên nhân gây ra stress
  Bài 4: Nguyên nhân gây ra stress (08:49)
Bài 5: Cách đối phó với stress hiệu quả
  Bài 5: Cách đối phó với stress hiệu quả (06:15)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

399,000 đ Đăng ký