Giới thiệu khóa học

Cung cấp những thông tin cơ bản, cốt lõi về kỹ năng thuyết trình cho học viên. Hướng dẫn, giúp học viên nắm được các hình thức, cách thức xây dựng bài thuyết trình một cách hấp dẫn, thu hút và khoa học.

Nội dung khóa học

Bài 1: Khái quát về kỹ năng thuyết trình hiệu quả
 Video 1: Khái quát về kỹ năng thuyết trình hiệu quả (03:07)
Bài 2: Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình
 Video 2: Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình (04:11)
Bài 3: Các yếu tố của một bài thuyết trình
 Video 3: Các yếu tố của một bài thuyết trình (04:07)
Bài 4: Các phương thức thuyết trình
 Video 4: Các phương thức thuyết trình (06:14)
Bài 5: Một số lỗi thường hay gặp khi thuyết trình
 Video 5: Một số lỗi thường hay gặp khi thuyết trình (05:28)
Bài 6: Xây dựng bài thuyết trình hiệu quả
 Video 6: Xây dựng bài thuyết trình hiệu quả (10:28)
Bài 7: Một số các kỹ năng phục vụ thuyết trình.
 Video 7: Một số các kỹ năng phục vụ thuyết trình (07:07)
Bài 8: Các lưu ý nhỏ khi thuyết trình
 Video 8: Các lưu ý nhỏ khi thuyết trình (03:55)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

399,000 đ Đăng ký