Giới thiệu khóa học

Cung cấp những thông tin cơ bản, cốt lõi về kỹ năng tìm việc làm và trả lời phỏng vấn cho học viên. Giúp học viên nhận thức được tầm quan trọng của việc chủ động tìm kiếm việc làm trong cuộc sống .Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp, hướng dẫn học viên biết cách tìm hiểu chính mình để xác định nghề nghiệp phù hợp, đồng thời dạy cho học viên cách thức trả lời phỏng vấn và một số thủ thuật đáng lưu ý.

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu
 Bài 1: Giới thiệu (02:52)
Bài 2: Tìm hiểu chính mình
  Bài 2: Tìm hiểu chính mình (06:17)
Bài 3: Tìm hiểu thị trường lao động
 Bài 3: Tìm hiểu thị trường lao động (05:12)
Bài 4: Các sai lầm dẫn đến thất bại trong tìm kiếm công việc
 Bài 4: Các sai lầm dẫn đến thất bại trong tìm kiếm công việc (01:14)
Bài 5: Các sai lầm trong phỏng vấn
 Bài 5: Các sai lầm trong phỏng vấn (01:57)
Bài 6: Đơn xin việc ấn tượng
 Bài 6: Đơn xin việc ấn tượng (03:48)
Bài 7: Cách viết sơ yếu lý lịch
  Bài 7: Cách viết sơ yếu lý lịch (01:42)
Bài 8: Kỹ năng phỏng vấn thành công
 Bài 8: Kỹ năng phỏng vấn thành công (08:51)
Bài 9: Một số lời khuyên cho bạn
 Bài 9: Một số lời khuyên cho bạn (01:51)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

299,000 đ Đăng ký