Hình ảnh hoạt động của học viên

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động rèn luyện, học tập của các học viên.

Hội thảo trực tuyến về Quản trị rủi ro

Chuyên gia cùng các học viên trao đổi giải đáp các thắc mắc và cung cấp thêm kiến thức cho mỗi cá nhân tham gia học tập 

Hội thảo trực tuyến về Quản trị rủi ro

Chuyên gia cùng các học viên trao đổi giải đáp các thắc mắc và cung cấp thêm kiến thức cho mỗi cá nhân tham gia học tập

Khoá học kỹ năng mềm

Buổi giao lưu giữa sinh viên và giáo viên trường Đại học Nguyễn Trãi

Khoá học kỹ năng mềm

Buổi giao lưu giữa sinh viên và giáo viên trường Đại học Nguyễn Trãi

Cảm nhân của học viên về khoá học trực tuyến kiểm toán nội bộ

Cảm nhân của học viên về khoá học trực tuyến kiểm toán nội bộ

Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ

LỊCH HỘI THẢO VÀ THI VẤN ĐÁP NĂM 2021

Mô tả
ĐĂNG KÝ NGAY

Tiêu đề

Mô tả

ĐÀO TẠO NGHỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ